NDS u Vladi R. Kosova jača još za jednog zamenika ministra Dr. Arhim Ajazi, Zamenik Ministra za Kulturu, Omladinu i Sporta

Uvaženi Bošnjaci,
Sa zadovoljstvom obaveštavam vas da je naša zajednica od danas jača još za jednog zamenika ministra u Vladi Republike Kosova. Na ovoj poziciji Premijer R. Kosova g. Ramush Haradinaj imenovao je Dr. Arhima Ajazi. Zahvaljujemo se Premijeru na ispunjenom obećanju iz koalicionog dogovora.


S obzirom da je Dr. Arhim Ajazi bivši direktor Direktorijata za Kulturu, Omladinu i Sporta u SO Prizren, smatramo da je za ovu poziciju imenovana naj adekvatnija osoba. Ubeđeni smo da će i na ovoj poziciji dati veliki doprinos za našu zajednicu, te da će realizovati veliki broj kapitalnih projekata koji su od suštinske važnosti za opstanak naše zajednice na ovim prostorima.

Nova Demokratska Stranka nastavlja da jača kapacitete naše zajednice kako bi se izborili za što bolju poziciju u kosovoskom društvu i bili faktor odlućivanja u pojedinim situacijama.


S poštovanjem,

Prizren
02.08.2018.

Predsednica NDS-a:
Emilija Redžepi,
Poslanik u Skupštini R. Kosova