Između Opštine Prizren i ministarstva za kulturu danas je potpisan memorandum projekata koji uključuje i naše zahteve

1.Dom kulture u Skorobišti, Novom Selu i Pousku.


2.Sportski stadioni u Gornjem Ljubinju i Mušnikovu.

Realizacija gore pomenutih projekata biće realizovana na mestima koja su predložena od strane predsednika sela uz odobrenje direktorijata katastra da društvene parcele nisu sporne.

Celokupnu dokumentaciju dostavili smo direktorijatu kulture i ministarstvu sporta i kulture u Vladi Republike Kosova. Naši planirani projekti za 2019 god koji se odnose na izgradnju doma kulture u Manastirici i Donjem Ljubinju biće naknadno potpisani zbog nedovršene tehničke procedure oko lokacije.


VELIKI PROJEKAT ZA Bosnjačku zajednicu.


Zahvaljujem se ministru finansija, ministru kulture, predsedniku Opštine Prizren i direktorijatu kulture koji će zajedno sa nama pratiti realizaciju svih projekata na terenu.